Asiakaskokemuksia

START-UP yrityksen toimitusjohtaja

Coachingissa haastettiin omaa ajattelua ja tuotiin myös hyödyllisiä vinkkejä kontakteista joihin olla yhteydessä sekä uusista toimintatavoista. Suosittelen ehdottomasti valmennusta! Pienyrittäjälle on ensiarvoisen hyödyllistä voida sparrata ideoitaan ja tekemisiään valmentajan kanssa. Näin vältytään vähien resurssien käyttämisestä tehottomiin aktiviteetteihin.

Senior Vice Precident

Hyvää sparrausta ja silmienavausta asioille/näkökulmille – itse ei näe aina omaa toimintaansa ja ajatteluaan niin kirkkaasti. Hyvää coachingia!

Asiantuntija

Hämmästyttävää huomata miten keskustelu tuo uusia näkemyksiä ja tapoja työstää ongelmia. Oli kiinnostavaa huomata että puhumalla löytyy uusia tapoja työstää asioita.